Struktūrvienības

Energo un saimniecības nodaļa


Energo un saimniecības nodaļa ir Slimnīcas tehniskā servisa struktūrvienība ar  darbības mērķi - nodrošināt Slimnīcas ēku, telpu un teritorijas uzturēšanu  kvalitatīvu medicīnisko un administratīvo darbu veikšanai.

 

Nodaļas ietvaros strādājošais medicīnas iekārtu inženieris atbild par medicīnas iekārtu atbilstošu darbību, kā arī nodrošina neatliekamus, ja piemērojams, un plānveida iekārtu remonta vai tehniskās apkopes darbus.

 

Telpu uzturēšana un sīko remontu veikšana tiek pilnībā plānota, organizēta un veikta pašu spēkiem, tomēr lielāka apjoma darbiem, kas saistīti ar pārplānošanu, kosmētisko remontu, maģistrālo tīklu, telekomunikāciju vai elektrotīklu remontu, tiek piesaistīti attiecīgā profila uzņēmēji.

Doties soli atpakaļ