Struktūrvienības

Asins kabinets


Asins kabinets ir Slimnīcas struktūrvienība, kas atbildīga par nodrošinājumu ar asins komponentiem un to apriti Slimnīcā. Asins kabinetā strādā  transfuzioloģijas māsas un sertificēti ārsti transfuziologi. 

 

Asins kabinets nodrošina:

  • asins komponentu saņemšanu un uzglabāšanu kontrolētos apstākļos. No Valsts asinsdonoru centra (VADC) tiek saņemta eritrocītu masa, svaigi saldēta plazma, krioprecipitāts un trombocītu masa. 
  • eritrocītu masas izsniegšanu laboratorijai asins saderības testu veikšanai, asins komponentu izsniegšanu nodaļām - pārliešanai.
  • īpaši piemeklētas eritrocītu masas saņemšanu no VADC pacientiem ar antieritrocitārām antivielām, kas var veidoties pacientiem pēc eritrocītu masas transfūzijām vai sievietēm- pēc grūtniecībām.
  • atbild par asins komponentu rezervju racionāli izmantošanu
  • veic asins komponentu transfūziju kļūdu un negadījumu fiksēšanu un analīzi,
  • nodrošina regulāras Asins kabinetu pašpārbaudes atbilstoši kvalitātes vadības prasībām.

Asins kabinets ir sertificēts, tā darbību uzrauga Zāļu valsts aģentūra.

 

Asins kabineta darba laiks ir darba dienās 8-20, taču brīvdienās un svētku dienās asins komponentu izsniegšanu Slimnīcas nodaļām nodrošina E.Gulbja laboratorijas biomedicīnas laboranti.

 

Doties soli atpakaļ