Struktūrvienības

Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija


Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotajā laboratorijā tiek veikti izmeklējumi, lietojot mūsdienīgas laboratorijas testēšanas metodes un modernas iekārtas. Laboratorija ir saņēmusi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecinājumu par testēšanas veikšanu, atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām.

 

Laboratorija nodrošina Slimnīcu ar visiem nepieciešamajiem mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem. Reti sastopamu mikroorganismu un vīrusu izmeklēšanai ir noslēgti atsevišķi līgumi ar specializētām un references laboratorijām.

 

Patohistoloģijas laboratorijas uzdevums ir precīza audu diagnostika, visu operāciju vai diagnostisko biopsiju laikā no pacienta iegūto audu mikroskopiskā izmeklēšana, izmantojot speciālās krāsošanas metodes. Patohistoloģiskais izmeklējums ļauj maksimāli precīzi noteikt slimības vai stāvokļa diagnozi, līdz ar to izvēlēties optimālāko ārstēšanas taktiku.

 

Laboratorijas ietvaros, Slimnīcā notiek mirušo pacientu pēcnāves izmeklēšana. Patologoanatomiskā sekcija nodrošina pilnīgu un ļoti precīzu pacienta stāvokļa izvērtējumu un ārstēšanas procesa kvalitātes analīzi.

 

Lai nodrošinātu augstu izmeklējumu kvalitāti, laboratorijas ikdienas darbā ir iekļauta regulāra iekšējās kvalitātes kontrole, kā arī periodiska ārējā kvalitātes kontrole. Laboratorijas kvalitātes politikas mērķis ir nodrošināt Slimnīcu ar augstvērtīgiem, Eiropas standartiem atbilstošiem izmeklējumiem, lietojot adekvātas un mūsdienīgas metodes.

 

Laboratorijas personāls pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros un kvalifikācijas celšanas kursos, kā arī piedalās ārējās kvalitātes kontroles programmās: Labquality (Somija), EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), INSTAND (Vācija). Laboratorijas kolektīvs piedalās pētījumos par antibakteriālās rezistences izplatību, zinātniski pētniecisko darbu rezultāti tiek atspoguļoti Latvijas un arī starptautiskajās konferencēs.

 

Doties soli atpakaļ