Struktūrvienības

Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa


Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa nodrošina Slimnīcas ārstnieciskā darba medicīnisko ierakstu savākšanu, apkopošanu, kodēšanu, pārbaudi un automatizētu datu apstrādi, datu analīzi, statistisko pārskatu un atskaišu veidošanu, atbilstoši LR tiesiskajiem un normatīvajiem aktiem.

 

Nodaļā pārbauda, koriģē un apkopo stacionāro un ambulatoro pakalpojumu datu ievadi un veic izmaiņas Slimnīcas datu bāzē atbilstoši izmaiņām rīkojumos, līgumos un normatīvajos aktos. Veic klīniskā darba apmaksas aprēķinus, nosūtot datus un dažādas atskaites Nacionālajam Veselības dienestam, kā arī sagatavo pacientu maksājumu atskaites apdrošināšanas sabiedrībām un citām iestādēm. Nodaļā uzskaita un apkopo stacionāra gultu fonda izmantošanu, gultu noslogojuma un pacientu kustības rādītājus, un sniedz atskaites Slimību profilakses un kontroles centram.

 

Nodaļa nodrošina Slimnīcā ārstēto pacientu stacionāra karšu uzskaiti, uzkrāšanu, uzglabāšanu klīniskajā arhīvā un tā fondu izmantošanu – izziņu un dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu pēc juridisku iestāžu un fizisku personu iesniegumiem.

 

Nodaļas personāls sniedz metodoloģisku palīdzību ārstnieciskajam personālam dokumentācijas noformēšanā.

 

Doties soli atpakaļ