Struktūrvienības

Endoprotezēšanas rindu vadība


 

Valsts apmaksāta plānveida endoprotezēšanas rinda:

Pacients valsts apmaksātā plānveida endoprotezēšanas gaidīšanas rindā tiek uzņemts pēc ārsta traumatologa ortopēda slēdziena, kas apliecina to, ka pacientam operācija būs nepieciešama 12 mēnešu laikā. Pienākot plānveida rindai uz endroprotezēšanas operāciju, pacients tiek informēts telefoniski, saņemot zvanu no endoprotezēšanas rindu koordinatores ar informāciju, kad tiek plānota operācija pie izvēlētā ārsta un kā sagatavoties gaidāmajai operācijai.

 

Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās plānveida endoprotezēšanas rindas ietvaros, pacientam būs jāmaksā 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktais pacienta līdzmaksājums 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Valsts apmaksātu endoprotezēšanas operāciju atkarībā no endoprotezēšanas speciālista noslodzes iespējams saņemt aptuveni divu līdz divpadsmit mēnešu laikā. Vadoties no valsts piešķirtā finansējuma apjoma,  operācijas gaidīšanas laiks var tikt  pagarināts.

  

Lai saņemtu jebkādu informāciju, kas saistīta ar endoprotezēšanas pakalpojumu Slimnīcā - lūdzam zvanīt pa tālruni 67 399 225 endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei.

 

Informāciju par pacientu dinamiskās novērošanas programmu un endoprotezēšanas rindu - sk. šeit!

 

Endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore pieejama: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 1. stāvā.

 

Doties soli atpakaļ