Apdrošināšana

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ir noslēgusi līgumus ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

 

  • BALTA AAS
  • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  • Gjensidige Latvijas filiāle ADB
  • BTA Baltic Insurance Company AAS
  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
  • Compensa  Vienna Insurance Group ADB Latvijas Filiāle
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

 

Pirms pakalpojuma saņemšanas lūdzam uzrādīt apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apdrošināšanas polisi vai garantijas vēstuli (ja piemērojams) un personu apliecinošu dokumentu!

Doties soli atpakaļ