Darbības pamatvirzieni

Pētnieciskā darbība

Slimnīcā rezidenti un doktoranti veic dažādus pētījumus.

 

Lai veiktu pētījumus Slimnīcā ir jāsaņem rakstiska  no Izglītības un zinātnes grupas piekrišana, tādejādi gadījumā, ja plānojat veikt pētījumu VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” – lūdzam sazināties ar mums elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: izg@tos.lv

Pētījuma pieteikuma veidlapa jāaizpilda elektroniski, ierakstot visu nepieciešamo informāciju pelēkajos laukos. Ja informācija nav pieejama, jāatstāj svītra “-“. No veidlapas neko dzēst nedrīkst. Ierakstīšanai paredzēti tikai pelēkie lauki, tajos jāraksta tikai prasīto.

 

Aicinām iepazīties ar Slimnīcas procesa aprakstu par pētniecību, t.i. kārtību, kādā notiek pētījumi Slimnīcā.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Slimnīcas Izglītības un zinātnes grupas vadītāja rakstiska akcepta pētījuma pieteikuma dokumenti tiks nodoti Slimnīcas Ētikas komisijas atzinuma saņemšanai. Pieteikuma izskatīšana var ilgt līdz pat 6 darba dienām.

 

Informēta piekrišana dalībai biomedicīnas pētījumā:

http://www.afonds.lv/editor/uploads/files/veidlapas/prasibas_inf_piekr_08_08_13.doc

 

Doties soli atpakaļ