ES fondu projekti
Projekts Nr.9.3.2.0/17/I/002

Date/Time:

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas ietvaros, Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” no 2017.gada 8.septembra tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.3.2.0/17/I/002 un ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Projekta nosaukums: “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”

 

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/17/I/002.

 

Projekta mērķis ir kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem, veicot VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas nodaļas atjaunošanu, datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu, kā arī medicīnas tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu. Projekts būtiski sekmēs atbilstošas un mūsdienu prasībām piemērotas vides un mikroklimata izveidošanu onkoloģiskajiem pacientiem un personālam, pārbūvējot 3. korpusa otrā stāva neremontēto platību un trešajā stāvā izvietoto operāciju bloku.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 788 847 EUR, tai skaitā:

 

·         atbalsta summa (ERAF līdzfinansējums) – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 520 519.95 EUR;

·         privātais finansējums, ko nodrošina VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” –6% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 107 330.82 EUR;

·         valsts budžeta finansējums- 9% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 160 996.23 EUR.


Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2021.gada maijs.

 

Iepirkuma procedūras

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena EUR bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

11.08.2020. "Operāciju galda piegāde", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2020/23K-ERAF 04.09.2020., plkst. 11:00 14.09.2020.

SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums

59839.00

Nolikums

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv. 
19.12.2019. "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/29MP-ERAF 07.01.2020., plkst. 11:00 15.01.2020.

SIA "Marčuks"

Līgums

13813.00 

Nolikums

Lēmums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.09.2019. "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF

28.10.2019., plkst. 11:00

grozīts - 19.11.2019., plkst. 11:00

16.12.2019.

SIA "Lagron"

Līgums

Vienošanās par izmaiņām

1302451.45

Nolikums

Jautājumi - atbildes

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.07.2019. "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/18K-ERAF

16.08.2019., plkst. 11:00

iepirkums pārtraukts 20.08.2019.

     

Nolikums

Jautājumi - atbildes

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.12.2018. "VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbu būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/36MP - ERAF 07.01.2019., plkst. 11:00 10.01.2019.

SIA "Firma L4"

Līgums

18000.00

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Jautājums-atbilde

Lēmums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

25.04.2018. Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4K-ERAF 

21.05.2018., plkst. 11:00

e-konkurss

28.05.2018. SIA "DUAL Arhitekti" 44300,00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Vienošanās

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

23.02.2018.

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/3K-ERAF

21.03.2018., plkst.11:00

Pēc grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 28.03.2018., plkst.11:00

21.04.2018. Iepirkuma procedūra pārtraukta  

Nolikums

TS pielikums Nr.1_ 1.daļa

TS pielikums Nr.1_2.daļa

TS pielikums Nr.1_3.daļa

TS pielikums Nr.1_4.daļa

TS pielikums Nr.2

TS pielikums Nr.

Jautājums Nr.1

Jautājums Nr.2

Grozījumi

Nolikums ar grozījumiem

Jautājums Nr.3

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pastszane.liepina@tos.lv.,par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pastsdainis.kalnins@tos.lv
30.01.2018.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2K-ERAF

08.03.2018., plkst.11:00

e-konkurss

09.03.2018.

SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums

183000.00

Nolikums

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

22.01.2018.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

01.03.2018., plkst. 11:00

e-konkurss

Pārtraukts

      Nolikums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv. 

12.01.2018.

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

05.02.2018., plkst.11:00

Pēc grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 12.02.2018., plkst.11:00

Pēc atkārtotu grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršana: 20.02.2018., plkst. 11:00

21.02.2018. Iepirkuma procedūra pārtraukta  

Nolikums

TS pielikums Nr.1_ 1.daļa

TS pielikums Nr.1_2.daļa

TS pielikums Nr.1_3.daļa

TS pielikums Nr.1_4.daļa

TS pielikums Nr.2

TS pielikums Nr.3

Atbilde_1

Grozījumi

Nolikums ar grozījumiem

Atbilde_2

Grozījumi Nr. 2

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Atbilde_3

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv., par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts dainis.kalnins@tos.lv.

10.11.2017.

Iepirkuma procedūra „Anestēzijas darba stacijas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

22.11.2017.,. plkst.11:00 24.11.017. SIA "Arbor Medical Korporācija" 21900.00

Nolikums

Lēmums

Līgums

Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga,  tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītāja Iveta Golubovska, tālr. 29272037
01.11.2017. Atklāts konkurss “Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/5K-ERAF 27.11.2017., plkst.11:00 27.11.2017. SIA "Arbor Medical Korporācija" 54800.00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
30.10.2017. Atklāts konkurss “Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/4K-ERAF 23.11.2017., plkst.11:00 28.11.207. SIA "Optika&Dentika" 95622.00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
30.10.2017. Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/3K-ERAF

11.12.2017., plkst. 11:00

e-konkurss

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme atcelta (iesniegums IUB)

 

 

Iepirkuma priekšmeta I daļa pārtraukta

Iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA "Datamed"

Līgums

II daļa - 48000.00

Nolikums

https://www.eis.gov.lv/EIS/

Atbilde_1

Atbilde_2

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
05.10.2017.

Atklāts konkurss “Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/2K-ERAF

Iepirkuma procedūra pārtraukta

26.10.2017., plkst.11:00

25.10.2017.    

Nolikums

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

12.09.2017.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1K-ERAF

 

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atcelts līdz IUB iesnieguma komisijas lēmumam

23.10.2017., plkst.11:00

18.10.2017.

 

 

 

 

Nolikums 

Jautājumi

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv., par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

 

29.12.2021.

 ERAF projekta īstenošana ir pabeigta

Informējam, ka projekta “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošana ir pabeigta. 

Projekta mērķis ir kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem, veicot VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa telpu pārbūvi, datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu, kā arī medicīnas tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu. Projekts būtiski sekmē atbilstošas un mūsdienu prasībām piemērotas vides un mikroklimata izveidošanu onkoloģiskajiem pacientiem un personālam, pārbūvējot 3. korpusa otrā stāva neremontēto platību un trešajā stāvā izvietoto operāciju bloku.

 

29.10.2021.

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

Projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ir pabeigts, tiek gatavots noslēgums maksājuma pieprasījums iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī tiek nosūtīti papildus dokumenti iepriekšējam maksājuma pieprasījumam.

Būvnieks novērš sīkus defektus Slimnīcas 3. korpusā.

 

30.07.2021.

ERAF projekta īstenošanas jaunumi

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā noslēgušies vērienīgi renovācijas darbi slimnīcas 3.korpusā, kur atrodas Ambulatorā nodaļa, viens no operāciju blokiem, kā arī 1. nodaļa.

Projekts īstenots piesaistot ERAF un valsts līdzfinansējumu.

Šī gada 23. aprīlī objekts tika nodots ekspluatācijā. Tika veikti filmēšanas un uzkopšanas darbi atjaunotajās telpās. Jūnija beigās, kad svētku dienās operāciju blokā nenotika operācijas, būvnieks ir veicis defektu novēršanu. Notika minēto darbu izpildes dokumentācijas saskaņošana, kā arī sarakste ar būvnieku. Visa būvniecības izpilddokumentācija tika iesniegta Slimnīcai.

 

30.04.2021.

Pabeigti renovācijas darbi

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā noslēgušies vērienīgi renovācijas darbi slimnīcas 3.korpusā, kur atrodas Ambulatorā nodaļa, viens no operāciju blokiem, kā arī 1. nodaļa.

Atjaunotais operāciju bloks ļaus palielināt veicamo operāciju apjomu. Projekts īstenots piesaistot ERAF un valsts līdzfinansējumu.

3. korpusa ēkas 1. stāvā atrodas Ambulatorā nodaļa, 2. stāvā labajā spārnā – 1. nodaļa un 3. stāvā – 1. operāciju bloks. Renovācijas darbu laikā tika izremontēta otrā stāva kreisā puse, ierīkojot tur pacientu palātas, sanitāros mezglus un dušas. Virs šīm telpām bija bojāts jumta pārsegums, telpās nonāca mitrums un tika bojāta telpu apdare, šobrīd šī problēma ir novērsta atjaunojot jumta segumu. Tāpat ēkā ir paplašinātas durvju ailes, lai tās būtu piemērotas pacientiem ar kustību traucējumiem.

3. stāvā atjaunošana nebija veikta kopš 1996. gada, telpas bija morāli un tehniski nolietojušās. Atjaunotais operāciju bloks ļaus palielināt veicamo operāciju apjomu vidēji par 30-60min. uz katru pacientu, šajā operāciju blokā paredzēts veikt arī onkoloģisko pacientu ķirurģiskās operācijas – gan īslaicīgās, gan ilglaicīgās.

Korpusā atradās tehniski un morāli novecojis lifts, kurš tika nodots ekspluatācijā 1968. gadā un kura ekspluatācija tika nodrošināta ar lifta operatora palīdzību, līdz ar to ārpus operatora darba laika lifts nebija pieejams lietošanai.

Šobrīd ir veikta lifta šahtas pārbūve un lifta nomaiņa, uzstādot mūsdienīgu automātisko liftu, kas ievērojami atvieglos pacientiem un personālam šīs ēkas pieejamību. Tāpat projekta ietvaros ir veikta datortomogrāfijas kabineta vienkāršotā atjaunošana 34 m2 platībā un iepirkts medicīniskais aprīkojums (operāciju galds, neiroķirurģijas operāciju mikroskops, anestēzijas iekārta, datortomogrāfijas iekārta un ķirurģiskā rentgeniekārta ortopēdiskā komplektācijā).

 

23.02.2021

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Decembrī ir noslēgušies 2. stāva apdares ierīkošanas darbi, gaismekļu montāžas darbi, turpinājās apdares darbi 3. stāvā, turpinājās  noslēdzošie apdares darbi K-2 kāpņu telpā, noslēgušies lifta šahtas sienas apdares ierīkošanas darbi, noslēgušies jumta siltumizolācijas slāņa ierīkošanas un membrānas ieklāšanas darbi, turpinājās darbi pie PN-1 sistēmas apsaistes izbūves un ventilācijas tīklu un iekārtu montāžas. Janvārī noslēgušies gaismekļu montāžas darbi, K-2 un K-1 kāpņu telpas apdares darbi, lifta montāžas darbi. 17. februārī tika piegādāti tērauda sienas paneļi no rūpnīcas Polijā, notiek operāciju zāles apdares darbu pabeigšana un defektu novēršana.

Būvuzņēmēja darbu ietekmēja sienas paneļu piegādes kavējums no rūpnīcas Covid-19 izplatības dēļ. Tiek darīts viss, lai objektu nodotu ekspluatācijā pēc iespējas ātrāk.

Iepirkuma Nr. VSIA TOS 2020/23K-ERAF ietvaros tika iegādāts jauns operāciju galds, kas tika piegādāts Slimnīcai 26.11.2020.

 

23.11.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Būvuzņēmējs SIA "Lagron septembrī turpināja darbus pie 3. stāvā starpsienu ierīkošanas, tika uzsākti darbi pie sienu aizšūšanas un flīžu seguma ieklāšanas, turpinājās  ārsienu apdares darbi un darbi pie iekšējo inženiertīklu izbūves, noslēgušies darbi pie zemējuma kontūras izbūves, tika veikti mērījumi. Noslēgušies darbi pie logu bloku montāžas. Notika darbi pie esošās apkures sistēmas pārbūves un lifta metāla konstrukciju montāžas. Oktobrī turpinājās darbi pie jumta kores izbūves, tika uzsākti apdares darbi 3. stāvā, turpinājās darbi pie iekšējo inženiertīklu izbūves, uzsākti ventilācijas tīklu un iekārtu montāžas darbi, turpinājās darbi pie lifta šahtas sendvičtipa paneļu montāžas, tika uzsākti darbi pie ceļa klātnes izbūves.

Novembrī turpinājās jumta kores izbūves darbi, noslēdzās ceļa klātnes izbūve, notika svina seguma izbūve, tika uzsākti grīdas segumu ieklāšanas un durvju bloku montāžas darbi, griestu apdares ierīkošana,  kā arī turpinājās ventilācijas tīklu un iekārtu montāža. Tika uzsākti darbi pie jumta nesošā profila montāžas un siltumizolācijas slāņa ierīkošanas.

Dažās pozīcijās darbi notiek ar nobīdi no plānotā grafika, taču būvuzņēmējs plāno pabeigt darbus laicīgi, ievērojot līguma izpildes gala termiņu. Regulāri notiek darba grupas sanāksmes.

Augusta sākumā notika  tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam “Operāciju galda piegāde” šī projekta ietvaros. Iepirkums Nr. VSIA TOS 2020/23K-ERAF tika izsludināts 14. augustā. Iepirkuma rezultātā 18. septembrī  ir noslēgts līgums  ar SIA "AB Medical Group Riga", operāciju galda piegādes termiņš  ir 4 mēneši.

 

31.08.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Būvuzņēmējs SIA "Lagron"  maijā turpināja jumta seguma demontāžu, tika uzsākti jauna latojuma ierīkošanas darbi, grīdu ieklāšana  otrajā stāvā, iekšējo inženiertīklu izbūve, UK tīklu ierīkošana, uzsākti lifta pamatu izbūves darbi. Jūnijā turpinājās jaunā latojuma ierīkošanas darbi, jumta seguma montāža, noslēgušies grīdu konstrukciju ierīkošanas darbi otrajā un trešajā stāvā, uzsākti starpsienu ierīkošanas darbi, turpinājās inženiertīklu izbūve, UK tīklu ierīkošana, noslēgušies lifta pamatu sienu stiegrošanas darbi. Jūlijā turpinājās darbi pie jumta seguma montāžas, skursteņu un citu  elementu izbūves, uzsākti darbi pie zibens aizsardzības ierīkošanas uz jumta. Turpinājās darbi pie starpsienu ierīkošanas trešajā stāvā, iekšējās ūdensapgādes tīklu izbūves. Veikta cauruļvadu hidrauliskā pārbaude. Augustā turpinājās darbi pie starpsienu ierīkošanas, kāpņu telpu sienu apdares ierīkošanas, iekšējo inženiertīklu izbūves, medicīniskās gāzes sistēmas montāžas darbi ir veikti 95% apjomā, drīzumā plānots noslēgt darbus pie esošās apkures sistēmas pārbūves un lifta metāla konstrukciju montāžas.

Darbi notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku, regulāri notiek darba grupas sanāksmes.

Augusta sākumā notika  tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam “Operāciju galda piegāde” šī projekta ietvaros. Iepirkums Nr. VSIA TOS 2020/23K-ERAF tika izsludināts 14.08.2020. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš 04.09.2020.

 

10.05.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

17.martā būvuzņēmējs SIA "Lagron"  parakstīja būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas aktu un tika uzsākti 3. korpusa ēkas rekonstrukcijas darbi.

Marta mēnesī veikti demontāžas darbi atbilstoši grafikam, tika uzstādīts apsardzes vagoniņš, ierīkots būvlaukuma nožogojums, uzstādītas drošības zīmes, uzstādīta būvtāfele, ierīkoti ugunsdzēsības un medicīnas stendi.

Aprīlī tika pabeigti demontāžas darbi, kā arī veikti jumta seguma demontāžas darbi vienai ēkas daļai, sākta grīdu un starpsienu izbūve ēkas 2.stāvā.

Maijā ir plānots pabeigt jumta seguma demontāžu, sākt lifta šahtas pēdas izbūves darbus, atjaunot jumta segumu daļai no ēkas, un izbūvēt grīdas starpsienas 2. un 3.stāvā. Paredzēts sākt elektromontāžas darbus.

Katru nedēļu Pasūtītaja pārstāvis kopā ar būvuzraugu un būvdarbu vadītāja palīgu veic objekta darbu zonu apsekošanu un fotofiksāciju. Attiecīgi tiek veikti ieraksti būvdarbu un autoruzraudzības žurnālos. Darbi notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku.

 

04.02.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF tika izsludināts 2019. gada 24.septembrī. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš tika pagarināts līdz 19.11.2019 pēc jautājumu saņemšanas no pretendentiem un attiecīgās nolikuma grozīšanas. Konkursa rezultātā tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi. 2019. gada 16. decembrī tika noteikts konkursa uzvarētājs - SIA "Lagron", līgums ar kuru tika noslēgts pēc atļaujas saņemšanas no Veselības ministrijas 2020. gada 31. janvārī. Būvdarbus ir plānots uzsākt 1. martā un pabeigt 10 mēnešu laikā.

Iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/29MP-ERAF tika izsludināts 2019.  gada 19.decembrī. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2020. gada 7. janvāris. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas, līgums ar SIA "Marčuks" tika noslēgts 04.02.2020.

 

03.10.2019

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

Atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/18K-ERAF tika izsludināts šī gada 26. jūlijā. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš tika noteikts 2019. gada 23. augusts.

20.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atsūtījusi  atzinumu ar iebildumiem. Tā kā veikt labojumus iepirkuma dokumentācijā 3 dienas pirms iepirkuma termiņa beigām nebija iespējams, šis iepirkums tika pārtraukts.

Pēc iepirkuma nolikuma pārstrādāšanas atbilstoši CFLA komentāriem, atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF tika izsludināts šī gada 24.septembrī. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš ir 19.11.2019.

 

03.06.2019

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot ve

Doties soli atpakaļ