ES fondu projekti
Arhīvs - ESF fonda projekts

   

    2011.gada 12.janvārī biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” ir noslēgusi līgumu Nr.  L-APA-10-0026 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Nr. L-APA/1.3.1.1.1/10/02/016  „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

 

     2014. gada novembrī VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pievienojās projektam kā partneris, noslēdzot līgumu ar biedrību „Latvijas Loģistikas asociācija”.

 

     Projekta ietvaros VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” veiks savu darbinieku apmācību. 2014.gada novembrī un decembrī 10 VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” darbinieki pilnveidos savas zināšanas piedaloties  SIA „Meditec” organizētajā apmācību kursā „Kļūsti par „Ārsta Birojs” speciālistu!”.

LIAA

Doties soli atpakaļ