ES fondu projekti
Arhīvs - III kārtas projekts

Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” no 2011.gada 1.oktobra tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekts un ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.


Projekta nosaukums: Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”.


Projekta identifikācijas Nr.: 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ātrumu, izmaksu efektivitāti un pieejamību Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem, sniedzot kvalitatīvu medicīnisko palīdzību smagu skeleta traumu gadījumos, sarežģītu traumu seku likvidēšanā, ortopēdisko operāciju dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos, kā arī citu sekundāro medicīnisko aprūpi un NMP dienesta apkapošanu. Projekts būtiski sekmēs atbilstošas un mūsdienu prasībām piemērotas vides un mikroklimata izveidošanu pacientiem un personālam, ko nodrošinās jaunas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa izveide un operācijas zāļu ventilācijas sistēmas izbūve.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 579 415,05 LVL, tai skaitā:


  • atbalsta summa (ERAF līdzfinansējums) – 84.21% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 330 025.41 LVL;
  • privātais finansējums, ko nodrošina VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” –9.99% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 157 857,84 LVL;
  • valsts finansējums- 5.8% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 91 531,80 LVL.

Projekts paredz jaunas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa izveidi, kas ietver tehnoloģisko iekārtu iegādi, kas paredzēta stacionāro un ambulatoro ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, un rekonstrukcijas darbus slimnīcas telpās, līdz ar to pārvietojot visu sterilizācijas nodaļu uz jaunām telpām, kas uzlabos visas slimnīcas darbības organizāciju.


Papildus paredzēts veikt renovācijas darbus esošās operāciju zālēs, kas ietvers higiēnas un tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu izbūvi, līdz ar to sekmējot atbilstošas un mūsdienu prasībām piemērotas vides un mikroklimata izveidošanu pacientiem un personālam.


Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2013.gada 30.septembris.


Iepirkuma procedūras

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersonas

10.12.2013

 „Medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/5MP-ERAF

06.01.2014., plkst. 11.00

14.01.2014.

 SIA „OneMed”, reģ. nr. 40003551944
Līgums

31 857.13 EUR bez PVN 

Nolikums
L
ēmums

1) par iepirkuma procedūras nolikumu – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga,  tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts   epasts ;
2) par iepirkuma tehnisko specifikāciju – centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399367

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, idenf. Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokum.

Iepirkuma kontaktpersonas

05.12.2013

 „Medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/4MP-ERAF

17.12.2013 plkst. 11.00

Iepirkuma procedūra pārtraukta (10.12.2013)

 

 

Nolikums
Precizējumi  (06.12.2013)

1) par iepirkuma procedūras nolikumu – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga,  tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts epasts;
2) par iepirkuma tehnisko specifikāciju – centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399367

 

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

20.09.2013

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūvei operāciju zālēs būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1MP-ERAF

01.10.2013., plkst. 11.00

04.10.2013.
Lēmums
Līgums

SIA „Būves un būvsistēmas”, reģ. nr. 40003592660, Kronvalda bulvāris 10-22, Rīga, LV - 1010

1920.00

Nolikums

 

 

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

09.07.2013

„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”, 
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/3MP-ERAF

22.07.2013., plkst. 11.00

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 2013.gada 12. jūlijā, plkst. 10.00

25.07.1013 

PS "JPG2B"

114 336,79
 

Nolikums

 

 

par iepirkuma procedūras nolikumu – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, 
tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: e-pasts

par iepirkuma tehnisko specifikāciju - Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, 
tel.29495245

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, idenf. Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokum.

Iepirkuma kontaktpersona

01.07.2013

„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”, 
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP- ERAF

12.07.2013., plkst. 11.00

 09.07.2013.

Iepirkuma 
procedūra ir
pārtraukta


 

Nolikums

par iepirkuma procedūras nolikumu – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, 
tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: e-pasts

par iepirkuma tehnisko specifikāciju - Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, 
tel.29495245, e-pasts: e-pasts

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, idenf. Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokum.

Iepirkuma kontaktpersona

27.02.2013

Atklāts konkurss  „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, 
ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde 
un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde” iepirkuma 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF

27.03.2013., plkst.11.00

Ieinteresēto Pretendentu sanāksme notiks 2013.gada 12. martā, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā.

Pēc grozījumu izdarīšanas: 11.04.2013., plkst.11.00

   15.05.2013
Pēc atkārtotas piedāvājuma izvērtēšanas, 09.09.2013

  PS "JPG 2B", reģ. Nr. 40103411951, Vienības gatve 198, Rīgā, LV-1058

  1106173.38

Nolikums

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr. 67399396, e-pasts e-pasts 
Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tālr. 29495245, e-pasts e-pasts

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

13.06.2012.

Iepirkuma procedūra „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijas un ventilācijas izbūves operāciju zālēs tehnisko projektu neatkarīgs izvērtējums - būvekspertīze” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP-ERAF

26.06.2012., plkst.11.00

09.07.2012

SIA "DG Baltic"

2940,00

Nolikums

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, e-pasts e-pasts 
Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tālr.29495245, e-pasts  epasts

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

05.03.2012.

Atklāts konkurss "Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" sterilizācijas nodaļas izbūves tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1K-ERAF

04.04.2012., plkst.11.00

 

20.04.2012

SIA "Rem Pro", reģ. Nr. 41503041904

 

61900,00

Nolikums

 

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, e-pasts e-pasts 
Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tālr.29495245, e-pasts e-pasts

 

 

Doties soli atpakaļ