ES fondu projekti
Projekts Nr.: 4.1.1.1/1/23/I/002

 

 

 

Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” no 2024.gada 13. maija tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekts un ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Projekta nosaukums: Ārstniecības infrastruktūras attīstība VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca".

Projekta identifikācijas Nr.: 4.1.1.1/1/23/I/002

 

Projekta ietvaros VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" plāno veikt veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu un vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, veicot ārstniecības infrastruktūras attīstību mugurkaula ķirurģijas pakalpojumu jomā.

Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru mugurkaula ķirurģijas jomā.

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties robotizēto mugurkaula navigācijas sistēmu ar nokomplektētiem navigējamiem instrumentu komplektiem implantu ievietošanai atvērtā, minimāli invazīvā vai endoskopiskā veidā.

Šīs jaunās tehnoloģijas dos iespējas samazināt operācijas traumu un ar lielāku precizitāti veikt ķirurģiskās manipulācijas mugurkaulā, ievērojami samazināt komplikāciju risku un garantēt pacienta drošību, veikt sarežģītākas mugurkaula operācijas, t.sk. onkoloģiskas operācijas, veikt precīzāku izmeklēšanu mugurkaulam pirms un pēc operācijas, digitāli plānot ārstēšanas taktiku, kā arī samazināt radioloģisko apstarojumu pacientam un ārstam. Šie ieguldījumi infrastruktūrā onkoloģijas prioritārajā jomā īpaši uzlabos veselības aprūpes kvalitāti pacientiem ar onkoloģiskajām slimībām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2051045,59 EUR, tai skaitā 1743388,75 EUR ERAF finansējums, 278 400,18 EUR valsts budžeta finansējums un 29256,66 privātais finansējums. Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši.

Doties soli atpakaļ