ES fondu projekti
Arhīvs - II kārtas projektsValsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” no 2010.gada 1.oktobra tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekts un ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Projekta nosaukums: „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, paaugstinot pakalpojuma kvalitāti un izmaksu efektivitāti”.


Projekta identifikācijas Nr.: 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/017


Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ātrumu, izmaksu efektivitāti un pieejamību Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem, sniedzot kvalitatīvu medicīnisko palīdzību smagu skeleta traumu gadījumos, sarežģītu traumu seku likvidēšanā, ortopēdisko operāciju dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos, kā arī citu sekundāro medicīnisko aprūpi un NMP dienesta apkalpošanu.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 920 663,00 LVL, tai skaitā:


  • atbalsta summa (ERAF līdzfinansējums) – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 632 563.55 LVL;
  • privātais finansējums, ko nodrošina VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” – 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 288 099.45 LVL. 

Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, kur tiks ievietota uzņemšanas nodaļa un pārējos stāvos reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa. Jaunās telpas ļaus ātri un kvalitāti apkalpot pacientu plūsmu un neatliekamās medicīniskās palīdzības vajadzības. Papildus paredzēts veikt rekonstrukciju esošās telpās, lai savienotu jaunbūvi ar esošo slimnīcu, līdz ar to paplašinot uzņemšanas nodaļas platību. Projektā paredzēta iebūvējama medicīniskā aprīkojuma iegāde, kas ietvers rentgena aparāta un operāciju lampas iegādi, līdz ar to materiāltehniski uzlabojot slimnīcas medicīnisko palīdzību. Projekts ietver arī veikt refinansēšanu ieguldījumiem ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūrā.


Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2012. gada 30. septembris.


Iepirkuma procedūrasProcedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

19.12.2011.

Iepirkuma procedūra „Būveksperta pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2MP-ERAF, paredzamā līgumcena Ls bez PVN 7500,00.

04.01.2012., plkst.11.00

 

12.01.2012.

SIA „VPM Latvia"

 

4000,00

Līguma noslēgšanas datums 16.01.2012.

Nolikums

 

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, e-pasts Inese.Rantina@tos.lv

 

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņ. datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena Ls bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

20.10.2011.

Iepirkuma procedūra „Būvspeciālista pakalpojumu sniegšana”
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1MP-ERAF, paredzamā līgumcena Ls bez PVN 12000,00.

31.10.2011., plkst.11.00

 

11.11.2011.

SIA „Būves un būvsistēmas”, reģistrācijas nr. 40003592660, Kronvalda bulvāris 10-22, Rīga, LV-1010

 

7786,00

Līguma noslēgšanas datums 17.11.2011.

Nolikums

Papildus informācija

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, epasts

 

 

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņ. datums Līguma izpildītājs Līgumcena Ls bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona

21.06.2011.

Atklāts konkurss "Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” reanimācijas un uzņemšanas nodaļas jaunbūves, 1.korpusa  rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2K-ERAF

29.07.2011., plkst.11.00

 

08.08.2011., plkst.11.00

22.08.2011.,
plkst.11.00

12.09.2011.

Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība”, reģ. Nr. 40103360941, Matrožu iela 15, Rīgā, LV-1048

1570245,98

Līguma noslēgšanas datums 17.10.2011.

 

Nolikums

29.06.2011 iepirkuma komisija veica precizējumus nolikuma 9.pielikumā

ar iepirkuma komisijas 19.07.2011 sēdes protokolu Nr.3 veiktie   nolikuma  grozījumi

Papildus informācija   (28.07.2011.) Papildus informācija   (01.08.2011.) Papildus informācija  (03.08.2011.)
Papildus informācija (04.08.2011.)
IUB sludinājums
Papildus informācija (23.08.2011.)

Valdes priekšsēdētājs Vitolds Jurkevičs, tālr.67399300, fakss 67392348, epasts
 
Doties soli atpakaļ