Iepirkumi

2021

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2021/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2021.
Līgumcena: EUR 78942,90 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2021.gada 24.septembris.
Līguma izpildītājs: SIA „Enefit”

 

2012

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.

Iepirkuma priekšmets: spirāles kompjūtertomogrāfa Somation Emotion rentgena spuldzes DURA 352-MV piegāde un uzstādīšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.07.2012.
Līgumcena: Ls 23 400,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 31.jūlijs.
Līguma izpildītājs: „Siemens Osakeyhtio” Latvijas filiāle

 

2011

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma līkuma 63.panta otrās daļas 2.punktu.
Iepirkuma priekšmets: par spirāles kompjūtertomogrāfa „Somation Emotion” rentgenspuldzes DURA 352-MV nomaiņu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.08.2011.
Līgumcena: Ls 22300,00 (divdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.augusts.
Līguma izpildītājs: „Siemens Osakeyhtio” Latvijas filiāle

 

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma līkuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Iepirkuma priekšmets: Asiņu reinfūzijas aparāta (Cell Saver) autoLog (Medtronic) vienreizējie komplekti.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.02.2011.
Līgumcena:  24 (divdesmit četriem) mēnešiem Ls 94 500 (deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 23.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija".

 

Doties soli atpakaļ