Iepirkumi

2023 Apspriedes ar piegādātājiem - tiek publicētas Iepirkumu Uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajā prim daļā norādīto, VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" vēlas saņemt konsultācijas no ieinteresētajiem piegādātājiem, par plānotajiem iepirkumiem un tiem izvirzītajām iespējamajām prasībām:

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma veids

Datums, līdz kuram iesniedzami komentāri

Iepirkuma dokumentācijas projekti

Kontaktpersona par iepirkumu

Sterilo cimdu piegāde piegāde (3314000-3) Atklāts konkurss 05.10.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Universālo akumulatora tipa spēka instrumentu komplektu ar savienojumiem piegāde (33100000-1) Atklāts konkurss 12.09.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekt Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Kaulu cementa  piegāde (33100000-1) Atklāts konkurss 30.08.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekt Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Vienreizlietojamo vertebroplastijas komplektu piegāde (33100000-1) Atklāts konkurss 11.08.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Implantu piegāde mazinvazīvo operāciju veikšanai  (33100000-1) Atklāts konkurss 28.07.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu ar TM tehnoloģiju piegāde  (33100000-1) Atklāts konkurss 28.04.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Specifisko instrumentu piegāde spinālajām operācijām  (33100000-1) Atklāts konkurss 28.04.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Mazo stobra kaulu bloķējošo titāna osteositēžu implantu piegāde  (33100000-1) Atklāts konkurss 13.04.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Saimniecības preču piegāde (39000000-2) Atklāts konkurss 05.04.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Artroskopisko implantu piegāde (33100000-1) Atklāts konkurss 31.03.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv
Ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde (33100000-1) Atklāts konkurss 21.03.2023. Iepirkuma dokumentācijas projekti Par iepirkuma dokumentāciju – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv

Lielo stobra kaulu osteosintēzes implantu piegāde (33000000-0)

Atklāts konkurss

07.03.2023.

Iepirkuma dokumentācijas projekti

Par iepirkuma dokumentāciju - Vineta Vīksna, tālrunis 67399248, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv

Slimnīcas pacientu aprūpes, operāciju (sterilizācijas) veļas, darba apģērba (medicīnas personālam) piegāde (CPV kods 39000000-2)

Atklāts konkurss

02.03.2023.

Iepirkuma dokumentācijas projekti

Par iepirkuma dokumentāciju - Vineta Vīksna, tālrunis 67399248, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv

Pacientu monitoru piegāde (CPV kods 33000000-0)

Atklāts konkurss

01.03.2023.

Iepirkuma dokumentācijas projekti

Par iepirkuma dokumentāciju (Nolikumu) – Edgars Brokāns, tālrunis 67399327, e-pasts: edgars.brokans@tos.lv

Divkāršas mobilitātes gūžas acetabulārās endoprotēzes sistēmas ar divu kustīgu implantu virsmas konceptu piegāde (CPV kods 33000000-0)

Atklāts konkurss

13.02.2023.

Iepirkuma dokumentācijas projekti

Par iepirkuma dokumentāciju - Vineta Vīksna, tālrunis 67399248, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv

 

2022 Apspriedes ar piegādātājiem

4. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu Universālo akumulatora tipa spēka instrumentu komplektu ar savienojumiem piegāde.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 22. novembra plkst. 15:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Nolikums ar pielikumiem

******************

3. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu piegāde”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12:00, nosūtot to uz e-pastu: liana.jaunzeme@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399244

Tehniskā specifikācija

******************

2. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Par tiesībām sniegt pacientu ēdināšanas pakalpojumu – gatavā ēdiena piegāde VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pacientiem”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 05. septembra plkst. 15:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Nolikums ar pielikumiem

******************

1. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 27. maijam plkst. 11:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Tehniskā specifikācija

Doties soli atpakaļ