Struktūrvienības

Asins kabinets


Asins kabinets ir Slimnīcas struktūrvienība, kas ir atbildīga par Slimnīcas nodrošināšanu ar asins komponentiem un to apriti Slimnīcā.

 

Kabinets asins komponentus saņem, uzglabā un izsniedz laboratorijai asins saderības izmeklējumu veikšanai, nodaļām - pārliešanai.

 

Vidēji gadā no Valsts asinsdonoru centra (VADC) tiek saņemtas 5000 vienību eritrocītu masas, 1000 vienību svaigi saldētas plazmas un 20-30 trombocītu masas devu. Pacientiem, kuriem atkārtoti veiktas operācijas, bijušas daudzkārtējas eritrocītu masas transfūzijas, nereti veidojas antieritrocitāras antivielas. Asins kabinets nodrošina īpaši piemeklētas eritrocītu masas saņemšanu no VADC.

Doties soli atpakaļ