Struktūrvienības

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa


Ķirurģiskās operācijas iznākums ir atkarīgs ne tikai no medicīnas personāla profesionalitātes, bet arī no tā, cik kvalitatīvi ir sagatavoti operācijā izmantojamie instrumenti, veļa un pārsienamais materiāls. Un par šo jomu Slimnīcā atbild Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa.

 
Uz šo brīdi sterilizācijas nodaļa ir pilnībā pārņēmusi savā ziņā ķirurģisko instrumentu, operāciju veļas un materiālu apstrādes procesu, līdz ar to atvieglojot operāciju un klīnisko nodaļu māsu un ārstu ikdienas darbu, sniedzot tiem iespēju vairāk laika veltīt saviem tiešajiem darba pienākumiem. Nodaļas ikdienas darba  procesā ietilpst: izlietoto instrumentu un materiāla transportēšana, tīrīšana, dezinfekcija, instrumentu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa pārbaude, kopšana, iepakošana, sterilizēšana, uzglabāšana un sterilā produkta piegāde lietotājiem. Kā arī medicīnisko instrumentu un implantu iepirkumu specifikāciju izstrāde, iepirkto ierīču un implantu uzskaite.

 

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa ir apgādāta ar modernāko, Eiropas standartu prasībām atbilstošu tehniku – instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām, frakcionētā vakuuma tvaika sterilizatoriem. Iekārtu testēšana tiek veikta regulāri, garantējot, ka tās ir atbilstošā tehniskā kārtībā un tajās veiktais process ir ar nemainīgi vienādu kvalitāti. Tieši tāpat, atbilstoši prasībām tiek kontrolēta arī ķirurģiskajām operācijām un manipulācijām paredzēto komplektu sterilitāte.

 

Nodaļas darba laiks ir 24 stundas diennaktī, tāpēc jebkurā brīdī ir pieejams viss ķirurgu un māsu darbam nepieciešamais sterilais materiāls.

 

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas personāls ir speciālisti savā jomā, atbildīgie nodaļas darbinieki ir eksperti ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi.

 

Nodaļas personāla vidū ir Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācijas biedri un arī starptautiskās asociācijas WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) un IFIC (International federation of Infection Control) biedri.


 
Doties soli atpakaļ