Par mums

MISIJA: mēs esam vadošais traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību pacientiem un atbalstu nozares speciālistiem.

 

VĪZIJA: mēs vēlamies kļūt par Eiropas nozīmes traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, kurā ārstniecības, izglītības un pētniecības virzienu sintēze nodrošina modernu medicīniskās palīdzības pasākumu kopumu pacientiem ar balsta-kustību sistēmas bojājumiem.

 

 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu un pieejamu neatliekamās un plānveida medicīniskās palīdzības, kā arī terciārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu traumatoloģijā un ortopēdijā Latvijas iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

 

Mūsu GALVENĀ VĒRTĪBA ir kompetenti darbinieki, kas orientēti uz jaunu zināšanu un prasmju apguvi, pieredzes apmaiņu un sadarbību. Tie strādā kā vienota komanda kopēju mērķu sasniegšanai.

 

Slimnīca ir specializēta ārstniecības iestāde, kas sniedz augsti kvalificētu ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, kompli­cētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Ar savu sniegumu un specifisko pakalpojumu nodrošinājumu Slimnīca ir veselības aprūpes nozares vadošā ārstniecības iestāde Latvijā.

 

Slimnīca ir veselības aprūpes iestāde, kuras darbība ir orientēta uz attīstību un tajā strādā kompetenti, profesionāli, uz klientu/pacientu orientēti un motivēti darbinieki. Ar profesionālu darbību viņi palīdz sabiedrībai, nodrošinot tās veselības saglabāšanu, uzlabošanu un veicināšanu. Tās darbība ir koncentrēta uz mērķtiecīgu efektivitātes paaugstināšanu, iekļaujot arī efektīvu personāla vadību.

 

Slimnīcas pamatdarbības veids ir neatliekamā un sekundārā ambulatorā palīdzība un stacionāro medicīnisko pakalpojumu sniegšana. Slimnīca sadarbībā ar Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociāciju veic traumatoloģijas un ortopēdijas darba analīzi un nosaka šīs medicīnas nozares attīstības stratēģiskos virzienus Latvijā.

 

Slimnīcas darbības virzieni:

  • specifiskā ķirurģija (traumatoloģija, ortopēdija, endoprotezēšana, artroskopiskā ķirurģija, mikroķirurģija, mugurkaula ķirurģija, onkoloģiskā ķirurģija, septiskā ķirurģija);
  • radioloģiskā un cita veida diagnostika;
  • ambulatorā aprūpe un konsultācijas;
  • rehabilitācija;
  • apmācība;
  • pētnieciskā darbība.

Slimnīcas stacionāra daļu veido Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centrs, Traumatoloģijas centrs, Īslaicīgās ķirurģijas centrs, Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļa.

 

Klīniskās nodaļās ir labiekārtotas palātas, medicīnas personāla darba vietas un atpūtas telpas, kā arī endoprotezēto pacientu intensīvās terapijas pēcoperācijas novērošanas palāta, kur pacienti uzturas pirmo diennakti pēc veiktās operācijas. Slimnīca piedāvā veikt nepieciešamos izmeklējumus pirms plānotās operācijas Pirmsoperācijas izmeklēšanas nodaļā, tā samazinot uzturēšanās laiku stacionārā, kā arī pacientu novērošanu ambulatori slimnīcas Ambulatorajā nodaļā, kvalificētu speciālistu uzraudzībā.

 

Traumpunktā-uzņemšanas nodaļā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība aptuveni 20 000 akūtiem pacientiem gadā, kur 24 stundas diennaktī dežūrē ārsti traumatologi, ortopēdi, ārsti anesteziologi, reanimatologi, Diagnostiskās radioloģijas nodaļas, Asins kabineta un neatliekamās operāciju zāles medicīnas personāls.

 

Diagnostiskās radioloģijas nodaļā tiek veikti dažādi rentgenoloģijas, datortomogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi. Izmeklējumu veikšanu nodrošina arī Mikrobioloģijas un  patohistoloģijas apvienotā laborato­rija.

 

Slimnīcā ir izveidota moderna Centralizētā sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa, pēc resursu centralizācijas principa operāciju zāles ir aprīkotas ar pilnu tehnisko nodrošinājumu pacientu ķirurģiskai ārstēšanai.

 

Rehabilitācijas nodaļā pacientiem tiek sniegti kvalitatīvi rehabilitācijas pakalpojumi pēc jebkuras ķirurģiskas operācijas vai traumatoloģiski ortopēdiskas saslimšanas, ko nodrošina sertificēti ārsti rehabilitologi, fizioterapeiti un masieri. Gada laikā rehabilitācijas pakalpojumus saņem aptuveni 5000 ambulatorie pacienti un vairāk kā 2000 pacientiem tiek nodrošināta pēcoperācijas rehabilitācija stacionārā.

 

Slimnīcā notiek medicīnas studentu un traumatoloģijas un ortopēdijas rezidentu apmācība, kā arī tiek plānots un organizēts pētnieciskais darbs.

 

Vairāk par Slimnīcas struktūrvienību darbību lasiet šeit:

http://www.tos.lv/lv/strukturvienibas

 

Doties soli atpakaļ