Jurists - iepirkumu speciālists

Prasības:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura grāds tiesību zinātnēs;

• zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu normatīvajiem tiesību aktiem;

• vismaz trīs gadu pieredze publisko iepirkumu organizēšanā un procesu dokumentēšanā;

• pieredze līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu izstrādē;

• labas darba plānošanas un organizēšanas iemaņas;

• izcilas analītiskās spējas, loģiskā domāšana, argumentācijas prasmes, spēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli;

• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes;

• ļoti labas datorzināšanas (MS Office) un pieredze darbā ar biroja tehniku;

• prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju;

• spēja strādāt patstāvīgi un komandā

 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

• pieredze publisko iepirkumu jomā ārstniecības iestādē;

• pieredze iepirkumu jomā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu ietvaros

 

Valodu zināšanas:

• latviešu - izcili

• krievu – labi

• angļu – sarunvalodas līmenī

 

Darba pienākumi:

• nodrošināt publisko iepirkumu procedūru organizēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

• izstrādāt iepirkumu procedūru dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

• izvērtēt saņemtos iepirkumu piedāvājumus;

• piedalīties Iepirkumu komisijas darbā, protokolējot Iepirkumu komisijas sēdes;

• sagatavot iepirkumu līgumu, atbilžu, pieprasījumu un citu sarakstes dokumentu projektus;

• veikt iepirkumu organizēšanas procesu (t.sk. iepirkuma izsludināšana, piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana, lēmuma pieņemšana) Elektronisko iepirkumu sistēmā

 

Piedāvājam:

• atalgojumu EUR 1900 (pirms nodokļu nomaksas);

• atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu ar profesionālas izaugsmes iespējām;

• atvieglotus nosacījumus medicīniskajai aprūpei slimnīcā

 

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022.gada 10.oktobra plkst.12.00:

- sūtīt uz e-pastu: vakance@tos.lv ar norādi “Pieteikums Jurista- iepirkumu speciālista vakancei”;

- vai iesniegt personīgi VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Personāla daļā katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 14.00;

- vai slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums Jurista- iepirkumu speciālista vakancei” nosūtīt pa pastu VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005). Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022.gada 10.oktobra plkst. 12.00.

 

Tālrunis uzziņām 67399433

Doties soli atpakaļ