Aktuāli

Pabeigta ERAF finansētā projekta īstenošana

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ir pabeigusi īstenot ERAF finansēto projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca””.
Projekta ietvaros ir uzcelta jauna sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa, kā arī ir veikti renovācijas darbi esošās 1.korpusa 5.operāciju bloka operāciju zālēs, izbūvējot  higiēnas un tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu.
Darbus objektā veica celtniecības kompānija PS "JPG 2B".
2014.gada otrajā ceturksnī turpinājās būvniecības darbi. Tika iebetonēti pārsegumi, kolonnas, pabeigta sienu un jumta būvniecība, veikti fasādes siltināšanas darbi un logu montēšana, ierīkotas visas iekšējās komunikācijas un ventilācija, veikti apdares, flīzēšanas, krāsošanas un labiekārtošanas darbi, kā arī piegādāts tehnoloģiskais aprīkojums un iebūvējamās mēbeles. Būvvaldē tika saskaņots slīpās uzbrauktuves risinājuma izmaiņu projekts, kā arī veikti būvniecības darbi.
SIA „OneMed” piegādāja medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto līgumu par atsevišķi pērkamo medicīnisko aprīkojumu.
Paralēli sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijai šī gada otrajā ceturksnī tika veikti ventilācijas sistēmas testēšanas un regulēšanas darbi slimnīcas 1.korpusa 5. operāciju blokā.
Jaunās ēkas būvniecība tika pilnībā pabeigta šī gada 30.jūnijā, kā arī ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ar Būvnieku. Ir veikti jaunās ēkas uzmērīšanas darbi  (inventarizācija) un saņemti atzinumi un saskaņojumi no vairākām iestādēm par ēkas atbilstību tehniskajam projektam un būvniecības normatīviem.
Jūlija beigās tika saņemts akts no Rīgas pilsētas būvvaldes par ēkas nodošanu ekspluatācijā.
Plānots, ka Sterilizācijas nodaļa uzsāks darbu jaunajās telpās šī gada rudenī, kad ēka tiks pilnībā aprīkota.

Doties soli atpakaļ