Aktuāli

Veiksmīgas operācijas, izmatojot no donoriem iegūtos un pārstrādātos kaulaudus

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimīcā veiktas jau vairākas veiksmīgas operācijas, izmatojot no donoriem iegūtos un pārstrādātos kaulaudus.

 

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) Audu centra pirmajos darbības mēnešos tika novērota liela atsaucība no donoriem un jau ir  veiktas vairākas komplicētas endoprotezēšanas un endoprotēžu revīzijas operācijās, izmantojot iegūtos un pārstrādātos kaulaudu allotransplantātus. 

 

TOS Audu centrs pagaidām ir vienīgais kaulaudu centrs Latvijā, kurā tiek veidoti kaulaudu allotransplantāti, izmantojot unikālu apstrādes metodi.  Audu centrā tiek izmantots no dzīviem donoriem iegūts materiāls – augšstilba kaula galviņa, kas iegūta gūžas endoprotezēšanas operācijas laikā (ko parasti tāpat nodot utilizācijā). Materiāla apstrāde tiek veikta, izmantojot termālās dezinfekcijas procesu, tādejādi nodrošinot sterila kaullaudu allotransplantāta (AT) izveidi. Pēc apstrādes katrs AT tiek mikrobioloģiski testēts, lai nodrošinātu droša un kvalitatīva allotransplantāta iegūšanu.

 

Kopš Audu centra atklāšanas tika uzsākta aktīva potenciālo donoru atlases procedūra un līdz šim brīdim donācijas procesam piekrituši jau 60 pacienti. Tomēr ne visi tiek akceptēti  kā donori, jo gan specifisku analīžu rezultātu, gan anamnēzē esošu saslimšanu dēļ, daži tiek noraidīti kaulaudu ziedošanas procesā. Šādu noraidīto potenciālo donoru skaits katrs mēnesi ir vidēji 1 – 4 pacienti.

 

Līdz šim brīdim TOS kopumā ir veiktas 26 materiāla ieguves procedūras – tādas gūžas endoprotezēšanas operācijas, kuru laikā izņemtā augšstilba kaula galviņa tiek apstrādāta, ievietota speciālā dezinfekcijas konteinerā un nogādāta Audu centrā uz apstrādi. No šī iegūtā materiāla, pēc atbilstošas apstrādes un testēšanas, līdz šim izmantošanā apstiprināti jau 15 AT. Savukārt no šiem izmantošanā apstiprinātajiem AT, pieprasītas un veiksmīgi izmantotas ir jau 5 augšstilba kaula galviņas.

 

"Iegūtie transplantāti pārsvarā tiek izmantoti komplicētās endoprotēžu revīzijas operācijās, kad, piemēram, notikusi jau iepriekš ievietota implanta izkustēšanās un kaulā izveidojusies brīva telpa. Šādos gadījumos transplantāts veiksmīgi kalpo kā matrica kaula reģenerācijas šūnām un integrējas defektā, panākot ātrāku tā  aizaugšanu. Līdzīgi tas notiek arī pie smagiem kaulu lūzumiem, kur dažkārt ir grūti panākt to saaugšanu un ir nepieciešamas atkārtotas operācijas," skaidro Uģis Zariņš, TOS galvenais ārsts.

 

Ņemot vērā šī brīža rezultātus un prognozējot tikpat aktīvu potenciālo donoru atlasi (vidēji 20 – 30 potenciālie donori katru mēnesi), TOS Audu centrā  ik mēnesi varētu tikt apstrādāti 10 – 20 materiāli (augšstilba kaula galviņas), kas pēc testēšanas varētu kā sterili kaulaudu allotransplantāti arvien plašāk tikt izmantoti ārstniecības procesā.

 

Doties soli atpakaļ