Aktuāli

Komunikācija ar tuviniekiem par pacienta veselības stāvokli

Nesen medijos izskanēja informācija par sarežģījumiem tuvinieku saziņā ar pacientu ārstējošo ārstu Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, tāpēc vēlamies informēt par kārtību, kādā tiek pausta informācija trešajām personām par pacientu ārstēšanas gaitu. 

 

Mēs vēlamies izskaidrot, kā Slimnīcā tiek veikta informācijas apmaiņa par pacienta aktuālo veselības stāvokli un kurš to var saņemt.

 

Slimnīcas darbinieki personas datu apstrādē un informācijas sniegšanā ievēro Fizisko personu datu apstrādes likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 noteiktās prasības un kārtību, kādu informāciju un kam drīkst izpaust par pacientu.

 

  1. Pacients, iestājoties slimnīcā, aizpilda un paraksta līgumu ar Slimnīcu, kur viņš var norādīt savu kontaktpersonu vai likumisko pārstāvi, ierakstot tā vārdu, uzvārdu un kontakta tālr. nr., lai ārstniecības persona varētu telefoniski identificēt pacienta norādīto kontaktpersonu.

 

  1. Pacients informāciju par veiktajām manipulācijām, ārstēšanas plānu un tā norisi saņem no sava ārstējošā ārsta, tāpēc pacientam ir pilna informācija par savu ārstēšanas procesu. Pacients pats lemj par šīs informācijas tālāku nodošanu saviem tuviniekiem, kā arī pats par to viņus informē.

 

  1. Situācijā, kad pacients pats nevar nodot informāciju par savu veselības stāvokli - to var saņemt pacienta līgumā norādītā kontaktpersona, kuras pienākums pirms informācijas saņemšanas ir identificēt sevi kā pacienta tuvinieku.

 

  1. Gadījumos, kad pacienta tuvinieki vēlas papildus iztaujāt ārstu par pacienta ārstēšanas procesu un aktuālo veselības stāvokli, aicinām zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem un sazināties ar pacienta ārstējošo ārstu (https://www.tos.lv/lv/kontakti), vai arī doties uz Slimnīcas konkrēto nodaļu, kurā atrodas pacients un vērsties pie nodaļas vadītāja, vai pacienta ārstējošā ārsta, iepriekš identificējot sevi kā pacienta tuvinieku.  

 

Doties soli atpakaļ