Aktuāli

Audu centrs uzsāk darbību

Kopš 2021.gada 1.decembra mūsu slimnīcā darbību sākusi jauna struktūrvienība - Audu centrs. Audu centra darbība tiek reglamentēta un ir stingri pakļauta MK Noteikumiem Nr.1176, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Audu centra darbības atļaujas iegūšana un darbības uzraudzība tiek noteikta pēc ZVA pārbaudēm un regulāras saistošo dokumentu iesniegšanas minētajā institūcijā. Š.g. 6. aprīlī pēc ZVA lēmuma Audu centrs ir saņēmis atļauju (LV00AC21) veikt šādas audu un šūnu izmantošanas darbības:

 

  • kaulu ziedošanu, kas ietver kaulaudu donoru atlasi, iekļaujot nepieciešamos izmeklējumus;
  • ieguvi, kas ietver kaulaudu donora materiāla iegūšanu un nogādāšanu Audu centrā;
  • laboratorisko izmeklēšanu un apstrādi, kas ietver donora materiāla apstrādi, iekļaujot termālu dezinfekciju, mikrobioloģisko testēšanas nodrošināšanu un sasaldēšanu;
  • uzglabāšanu, kas ietver kaulaudu donora materiāla izsekojamību, uzglabāšanu un izlaidi.

 

Audu centrā tiek veikta kaulaudu allotransplantātu sagatavošana to izmantošanai ārstniecības nolūkos. Kaulaudu allotransplantāts ir no cilvēka organisma iegūti kaulaudi, kas tiek apstrādi un izmantoti citai personai. Transplantāta sagatavošanai tiek izmantota augšstilba kaula galviņa, kas iegūta tradicionālas gūžas locītavas endoprotezēšanas laikā. Pēc materiāla ieguves galviņa tiek mehāniski attīrīta un ievietota speciālā dezinfekcijas konteinerī. Konteiners tiek nogādāts Audu centrā, kurā sertificēts personāls veic iegūtā audu materiāla apstrādi un gatavoto kaulaudu allotransplantātu, nodrošinot tā mikrobioloģisko testēšanu. Pēc apstrādes iegūtais kaulaudu allotransplantāts var tikt izmantots citu cilvēku ārstēšanas procesā, aizvietojot dažādu iemeslu dēļ zaudētos kaulaudus. Tādejādi, ziedojot savu augšstilba galviņu (kas citā gadījumā tiek nodota utilizācijai jeb iznīcināšanai), ir iespējams palīdzēt gan sava, gan citu cilvēku ārstniecības procesā.

 

Audu centrā strādā sertificēts personāls, kas veic nepārtrauktu pilnveidošanos, piedaloties dažādās apmācībās, kā arī veic regulāru kompetences novērtējumu, tādejādi nodrošinot savu zināšanu un iemaņu atbilstību LR normatīvajos aktos un Audu centra dokumentos noteiktajām prasībām.

 

Doties soli atpakaļ