Aktuāli

Rekonstrukcijas darbi

Informējam, ka VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” teritorijā ir uzsākti rekonstrukcijas darbi ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 ietvaros. 
Ceļš gar slimnīcas 1.korpusu ir slēgts autotransportam un gājējiem! Lai nokļūtu pie izbraukšanas vārtiem ir jāseko teritorijā izvietotām norādēm, apbraucot Traumatoloģijas centra 4.un 5.nodaļu. Iekļūšanai 1.korpusā lūdzam izmantot ieeju, kas atrodas aiz Uzņemšanas nodaļas ēkas. 
Projekta ietvaros ir paredzēta jaunās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas celtniecība, kā arī ventilācijas sistēmas renovācija operāciju zālēs. Būvdarbus veic PS "JPG 2B". Projektu ir plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. 

Doties soli atpakaļ