Aktuāli

Pateicība slimnīcas galvenai māsai

Māsām veselības aprūpes speciālistu vidū ir īpaši svarīga nozīme. Tās sniedz savu ieguldījumu visās veselības aprūpes jomās. Māsas ir skaitliski lielākā darbinieku grupa veselības aprūpes iestādēs. Un māsas ir potenciāli milzīgs spēks, kas var īstenot nepieciešamās pārmaiņas, lai 21. gadsimtā sasniegtu kopējo mērķi — veselību visiem!

 

Māsas darbs ir ļoti plašs un neapmaksājami vērtīgs. Māsa palīdz cilvēkiem un sabiedrībai iemācīties būt, sadzīvot un kļūt veseliem. Māsa  atbalsta veselības veicināšanu, izglīto pacientu un sabiedrību, sniedz tiešu aprūpi novērojot, novērtējot un reģistrējot pacienta veselības stāvokli, klīniskās pazīmes, reakcijas un progresus.

 

Lai māsa savu darbu spētu veikt pareizi un kvalitatīvi, no viņas tiek prasīta īpaša sagatavotība, zinātniski pamatotā cilvēka aprūpē, plašas zināšanas medicīnā un atbilstība noteiktiem medicīniskās izglītības un prakses standartiem. Šīs specifiskās prasības ir apliecinājums profesijas unikalitātei, jo nevienam citam veselības aprūpes speciālistam nav tik plaša un tālejoša loma kā māsai.

 

Izzinot cilvēka un vides darbību, māsas profesija arvien turpina un turpinās attīstīties. Tiek pilnveidotas dabas, bioloģijas un sabiedrības veselības zināšanas, ienāk arvien jaunas tehnoloģijas, virtuālā realitāte un jauni ārstniecības paņēmieni. Šīs laikmetīgās pārmaiņas nes līdzi māsas lomas un kompetences izmaiņas.

 

Latvijas māsu saimei ir visi nepieciešamie nosacījumi, lai tiktu īstenotas pārmaiņas māsas profesijas kompetencēs, kas aprūpes darbu padarītu vēl nozīmīgāku un vienlaikus arī celtu cieņu sabiedrības vērtējumā.

 

Latvijas Māsu asociācija ir profesionāla biedrība, kuras vīzija ir “Māsas profesija – veselības aprūpes pamats”, un galvenie mērķi ir veicināt kvalitatīvu profesionālu aprūpes sniegumu veselības aprūpes sistēmā, stimulēt un veicināt profesionālo attīstību māsām, veidot un organizēt dažādas programmas/grupas informācijas un ideju apmaiņai māsu vidū, veicināt veselības aprūpes standartu attīstību, pilnveidot un uzturēt māsu specializāciju kompetences, pārstāvēt biedru intereses, īstenot un pilnveidot sertifikācijas procesu, nodrošināt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, informēt māsas par profesionālās prakses jautājumiem un inovācijas tendencēm.

 

Latvijas māsu asociācija I.Nepartei ir izteikusi pateicību par ieguldījumu māsas profesijas attīstībā! Mūsu slimnīcas galvenā māsa un Latvijas māsu asociācijas valdes locekle Ilze Neparte: "Man ir liels gods būt šīs organizācijas biedru vidū un dod savu ieguldījumu profesijas attīstībā, lai ikkatrs līdzcilvēks saņemtu labāko iespējamo aprūpi!"

 

Arī mēs ļoti lepojamies par I.Nepartes pienesumu māsu profesijas attīstībā Latvijā!

 

Doties soli atpakaļ