Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2017.xls
2018.xls
2019.xls
2016.xls
Doties soli atpakaļ