Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: no 2015.-2019. gadam kapitālsabiedrība nav veikusi ziedojumus un dāvinājumus, kā arī kapitālsabiedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvin

Doties soli atpakaļ