Nolikums par personāla darba samaksas noteikšanu

Nolikums.pdf
Doties soli atpakaļ