Darbinieki
Traumatoloģijas centrs (5. nodaļa)
Mārcis Radziņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Māris Zambrāns Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Anna Riekstiņa Virsmāsa
Kalvis Krastiņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Rota Vēciņa Ārsts traumatologs, ortopēds
Svens Rubulis Ārsts traumatologs, ortopēds
Nataļja Meļņikova Ārsts traumatologs, ortopēds
Ieva Aleksandroviča Sociālais darbinieks darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
Vita Danileca-Ziediņa Virsmāsas pienākumu izpildītāja
Andris Džeriņš Ārsts traumatologs, ortopēds