Darbības pamatvirzieni

Pētnieciskā darbība

Turpinot Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta tradīcijas, katru gadu Slimnīcas darbības ietvaros studenti, rezidenti un doktoranti veic dažādus, mūsdienu aktualitātēm atbilstošus pētījumus, turklāt Slimnīcā notiek arī medikamentu klīniskā izpēte, kurā ir iesaistīts pieredzējis personāls ar labas klīniskās prakses sertifikātiem.

 

Lai veiktu pētījumus Slimnīcā ir jāsaņem rakstisks akcepts no Izglītības un zinātnes grupas, tādejādi gadījumā, ja plānojat veikt pētījumu VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” – lūdzam sazināties ar mums elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: izg@tos.lv

Pētījuma pieteikuma veidlapa jāaizpilda elektroniski, ierakstot visu nepieciešamo informāciju pelēkajos laukos. Ja informācija nav pieejama, jāatstāj svītra “-“. No veidlapas neko dzēst nedrīkst. Ierakstīšanai paredzēti tikai pelēkie lauki, tajos jāraksta tikai prasīto.

 

Lai pareizi aizpildītu pieteikumu, aicinām Jūs apmeklēt šo linku: http://elearning.trree.org/mod/page/view.php?id=211, rūpīgi iepazīstoties ar informāciju  2.2 punktā - par pētījuma nozīmi un nolūku, paredzamo ieguvumu un riska novērtējumu, secinājumu pamatotību, protokolu, pētnieka un personāla atbilstību, sniedzamās rakstiskās informācijas atbilstību konkrētajai klīniskajai izpētei.

 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Slimnīcas procesa aprakstu par pētniecību, t.i. kārtību, kādā notiek pētījumi Slimnīcā.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Slimnīcas pētniecības vadītāja rakstiska akcepta pētījuma pieteikuma dokumenti tiks nodoti Slimnīcas Ētikas komisijas atzinuma saņemšanai. Pieteikuma izskatīšana var ilgt līdz pat 6 darba dienām.

 

Informēta piekrišana dalībai biomedicīnas pētījumā:

http://www.afonds.lv/editor/uploads/files/veidlapas/prasibas_inf_piekr_08_08_13.doc

 

Doties soli atpakaļ