Iepirkumi

Par projektu


Mērķi, piesakoties EEA / Norvēģijas finansējumam:
- kopā ar partneriem radīt risinājumu slimnīcas darba efektivitātes uzlabošanai, 
- nodrošināt augstas kvalitātes un servisa standartus pacientu ārstēšanā.

Īss projekta apraksts 
Slimnīca un Norvēģijas programmatūras firma "Hospital Organiser AS" ir noslēgusi līgumu par industriālās izpētes un attīstības projektu – kvalitātes un dokumentācijas sistēmas „Perio” izstrādi. Šā projekta gaitā tiks precizētas ķirurģisko operāciju nodaļas un tās atbalsta struktūru prasības pēc informācijas tehnoloģijām.Projektā paredzēts radīt „datu noliktavu”, kuras saturs un datu atspoguļošanas iespējas būs optimizētas slimnīcas vajadzībām un ļaus visa līmeņa vadītājiem saņemt kvalitatīvas un specializētas atskaites,kā arī novērtēt darba efektivitāti, izmantojot definētus kvalitātes un efektivitātes mērījumus.

Projekts paredz Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā:
- ieviest modernu informācijas tehnoloģiju risinājumu,
- instalēt infrastruktūru, kas nodrošinātu drošu datu reģistrāciju, analīzi uzglabāšanu un izsekojamību,
- uzlabot datu pieejamību, nodrošinot drošu datu apmaiņu starp slimnīcu un primārās aprūpes ārstiem,
- kvalitātes vadību, izmantojot zināšanu datu bāzi un analīzes rīkus.

CareOrganiser programmatūra tiks izstrādāta Latvijā, attīstot modernu IT risinājumu Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcā.

 

 

Atklāti konkursi

Paziņojuma publicēšanas datums: 15.10.2010.
Iepirkuma priekšmets: atklāts konkurss "Ultra portatīvo datoru un piederumu iepirkums"
Iepirkuma identifikācijas Nr.2010/1K/EEZ
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 35 000 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 15.11.2010. plkst.11.00. 
Kontaktpersona: par tehnisko specifikāciju informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļas vadītājs Kaspars Smilga tālr.67399208, 
par iepirkuma dokumentāciju valdes locekle Inese Rantiņa tālr.67399396.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.11.2010.
Informācija par uzvarētājiem:

 

Iepirkuma priekšmeta daļa

Kopējā cena par iepirkuma priekšmeta daļu bez PVN

SIA „DT Mobile”

SIA „Computer Hardware Design”

1.daļa

24752,10

 

2. daļa

-

6658,00

3. daļa

-

3236,00

4. daļa

-

1486,56

 

 

Kopēja līguma summa Ls 36132,66

 

Paziņojuma publicēšanas datums IUB: 13.05.2009.
Iepirkuma priekšmets: atklāts konkurss "Bezvadu un vadu datortīkla infrastruktūras paplašināšana"
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/EEZ/K1
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 36 500 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 01.07.2009. plkst.11.00. (PAGARINĀTS!)
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums (labots 09.06.2009)
Lai saņemtu iespējamo papildus informāciju par konkursa nolikuma grozījumiem, kā arī par pretendentu jautājumiem un atbildēm uz tiem, lūdzam nosūtīt kontaktinformāciju uz e-pasta adresi iepirkumi@tos.lv 
Šī informācija mājas lapā netiks publicēta!
Kontaktpersona: informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļas vadītājs Kaspars Smilga tālr.67399208 

Iepirkumi no Ls3000  līdz Ls20000

2011

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.03.2011.
Iepirkuma priekšmets: Certification Authority integrēta risinājuma izveidei, sertifikātu un to nesēju piegādei. 
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 11521,00 bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 14.03.2011. plkst.12.00
Iepirkuma procedūras nolikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/3IP/EEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.03.2011.
Līgumcena: Ls 11478,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi lati)
Līguma noslēgšanas datums: 16.03.2011.
Līguma izpildītājs: SIA "KleinTech Services".

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.03.2011.
Iepirkuma priekšmets: radio frekvenču identifikācijas iekārtu (RFID) risinājuma izveide 
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 9700,00 bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 14.03.2011. plkst.12.00
Iepirkuma procedūras nolikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2IP/EEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.02.2011.
Līgumcena: Ls 9619,40 (deviņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit lati 40 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums: 16.03.2011.
Līguma izpildītājs: SIA "KleinTech Services".

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 26.01.2011.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas sistēmas ieviešanā.
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 11900,00 bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 08.02.2011. plkst.12.00
Iepirkuma procedūras nolikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1IP/EEZ
Kontaktpersona - valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396 
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.02.2011.
Līgumcena: Ls 11900,00 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti lati)
Līguma noslēgšanas datums: 24.02.2011.
Līguma izpildītājs: SIA "Meditec".

 


2010

 

Paziņojuma publicēšanas datums:15.10.2010.
Iepirkuma priekšmets: datortehnikas un programmatūras iegāde.
Paredzamā līgumcena: ~Ls 6500,00 bez PVN
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 26.10.2010.plkst.12.00
Iepirkuma identifikācijas Nr.VSIA TOS 2010/3IP/EEZ
Kontaktpersona: valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 27.04.2010.
Iepirkuma priekšmets: MS SQL datu bāzes un operētājsistēmu licenču piegāde.
Paredzamā līgumcena: ~Ls10000,00 bez PVN
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 13.05.2010.plkst.12.00
Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un tehnisko specifikāciju var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iepirkumi@tos.lv
Iepirkuma identifikācijas Nr.VSIA TOS 2010/2/IPEEZ
Kontaktpersona: valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 17.02.2010.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas par datu pārraides drošību
Paredzamā līgumcena: ~Ls5500,00 bez PVN
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 05.03.2010.plkst.12.00
Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un tehnisko specifikāciju var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iepirkumi@tos.lv
Iepirkuma identifikācijas Nr.VSIA TOS 2010/1/IPEEZ
Kontaktpersona: valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396

 

Iepirkumi līdz 3000 Ls

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 17.01.2011.
Iepirkuma priekšmets: datortehnikas apdrošināšana.
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 100,00 bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 26.01.2011. plkst.12.00.
Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/IP1
Kontaktpersona - projekta vadītāja Elīna Tolokonceva
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.02.2011.
Līgumcena: Ls 80,00 (astoņdesmit lati) bez PVN 12 kalendārajiem mēnešiem.
Līguma izpildītājs: AAS "Gjensidige Baltic".

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 19.04.2010.
Iepirkuma priekšmets: Izstrādes tehnoloģiju seminārs  „Microsoft Connected Health Framework”
Paredzamā līgumcena: 1917 Ls (bez PVN)
Līguma izpildes laiks: 2010.gada aprīlis-maijs.
Līguma izpildītājs: SIA Microsoft Latvia
Kontaktpersona - projekta vadītāja Elīna Tolokonceva, tālr.67399285
Iepirkuma konkurss netiek rīkots, jo šādas konsultācijas var piedāvāt tikai un vienīgi Microsoft speciālisti.

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 14.01.2010.
Iepirkuma priekšmets: datortehnikas un tīkla iekārtu apdrošināšana.
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 150,00
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 26.01.2010. plkst.12.00
Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un tehnisko specifikāciju var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iepirkumi@tos.lv
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/IP1
Kontaktpersona - projekta vadītāja Elīna Tolokonceva, tālr.67399285
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.01.2010.
Līgumcena: Ls 45,00 (četrdesmit pieci) bez PVN 12 kalendārajiem mēnešiem.
Līguma izpildītājs: AAS "Gjensidige Baltic".

 

 

Programmas licence serveru virtualizācijai:
VMware vSphere 4 Essentials Bundle for 3 hosts (Max 2 processors per host and 6 cores per processor) + Subscription for 3 year.
Paredzamā līgumcena: 675.00 LVL bez PVN
Pārdevējam jābūt ražotāja partnerim (atrodamam Vmware mājas lapā)
Iesniedzamie dokumenti: 
a)uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
b)finanšu piedāvājums, norādot cenu LVL bez un ar PVN;
c)piegādes līguma projekts.
Piedāvājuma iesniegšans datums: 17.12.2009.plkst.11.00:
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.12.2009.
Līgumcena: Ls 591,00 (pieci simti deviņdesmit viens lats) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 21.12.2009.
Līguma izpildītājs: A/S "Capital".

 

 

„Hardware” komponenti esošo serveru jaudas palielināšanai. Saderības nodrošināšanas nolūkā nav pieļaujama līdzīgu, ne tieši tādu pašu detaļu piegāde. 
Procesors Xeon 5060 3.2GHz/2x2MB 1066FSB (Kit) – 3 gab. 
serveriem Dell PowerEdge 1950 (servisa kodi: GT4BH2J un HT4BH2J) un PowerEdge 2950 (servisa kods 50C5H2J) komplektā ar savietojamiem radiatoriem;
• Operatīvā atmiņa minētajiem serveriem:
PowerEdge 2950 (servisa kods 50C5H2J): 6 moduļi pa 4 GB
Dell PowerEdge 1950 (servisa kodi: GT4BH2J un HT4BH2J): 8 moduļi pa 4 GB
• Diski (HDD) SAS 300 GB 15000 rpm serveriem: 8 gab.
• Hot-swap montāžas rāmis 3.5” disku ievietošanaiPowerEdge 2950: 2 kompl.
• Diski SATA II RE3 1TB vai analogi (ar MTBF vismaz 1,2 Mh): 5 gab.
Piegādātājam jāgarantē, ka konkrētā detaļa darbosies konkrētajā serverī (nedarbošanās gadījumā detaļa jāmaina). Nepieciešamības gadījumā iespējams iepazīties ar esošo tehniku klātienē, pirms piegādes. Iespējams piedalīties uzstādīšanā, ja piegādātājs uzskata, ka tikai tā var nodrošināt saderību). Garantija minētajām detaļām (apmaiņa) - 3 gadi.
Iesniedzamie dokumenti: 
a) uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
b) finanšu piedāvājums, norādot cenu LVL bez un ar PVN;
c) piegādes līguma projekts.
Paredzamā līgumcena: 2920.00 Ls bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšans datums: 17.12.2009.plkst.11.00.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.12.2009.
Līgumcena: Ls 2980,00 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 21.12.2009.
Līguma izpildītājs: A/S "Capital".

 

 

Tīkla datu uzkrājējs (iSCSI SAN):
Dell PowerVault MD3000i with two dual-port controllers vai analogs, sertificēts kā SAN Vmvare mājas lapā.
komplektā ar 2 SAS 300 GB 15000 rpm diskiem, un hot-swap montāžas rāmjiem pārējām disku vietām;
6. kategorijas rūpnieciski izgatavotiem un testētiem Ethernet kabeļiem 4 m gariem: 10 gab.
Garantija remonta darbiem un detaļām – 5 gadi.
Iesniedzamie dokumenti: 
a) uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
b) finanšu piedāvājums, norādot cenu LVL bez un ar PVN;
c) apliecinājums, ka pretendents ir ražotāja autorizēts pārdošanas un servisa pārstāvis piedāvātajai aparatūrai;
d) piegādes līguma projekts.
Paredzamā līgumcena  2565.00 Ls bez PVN
Piedāvājuma iesniegšans datums: 17.12.2009.plkst.11.00
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.12.2009.
Līgumcena: Ls 2876,40 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši lati 40 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 21.12.2009.
Līguma izpildītājs: A/S "Capital".

 

 

Iepirkumi līdz 10 000 Ls

Paziņojuma publicēšanas datums: 16.04.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas Bāzes Veiktspējas Indikatoru (Key Performance Indicators – KPI)  ieviešanā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/01
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 3892,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 24.04.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums.

Paziņojuma publicēšanas datums: 20.04.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas par Elektroniskās Veselības kartes standartu.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/02
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 6831,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 28.04.2009. plkst.11.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums: 20.04.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas procesa optimizācijā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/03
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 3903,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 28.04.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.08.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas procesa izstrādē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/04
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 8898,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 28.08.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums: 03.09.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas un licenču piegāde esošo informācijas sistēmu analīzei, Active Directory un MS Exchange pielietojuma uzlabošanai, vispārējo drošības prasību nodrošināšanā Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca".
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/05
Paredzamā līgumcena: ~ Ls 2962,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 11.09.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums: 18.09.2009.
Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas procesa izstrādē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/06
Paredzamā līgumcena: < Ls 10 000,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 25.09.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums:
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/07
 14.10.2009.
Iepirkuma priekšmets: par papildus funkcionalitātes ieviešanu esošajā resursu vadības sistēmā HORIZON.Paredzamā līgumcena:  Ls 9999,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 22.10.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums

Paziņojuma publicēšanas datums: 25.11.2009.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/8IPEEZ
Paredzamā līgumcena:  Ls 8500,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 11.12.2009. plkst.12.00.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu varat iepazīties šeit: nolikums 
Iepirkuma priekšmets: par kredītlīnijas atvēršanu 200 000 EUR apmērā apgrozāmo līdzekļu finansēšanai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projektā "Aprūpes organizācija" NR.LV0026.

Rezultāti

2010

Iepirkuma priekšmets: datortehnikas un programmatūras iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr.VSIA TOS 2010/3IP/EEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.11.2010.
Līguma noslēgšanas datums: 04.11.2010.
Līguma izpildītāji:

 

Iepirkuma priekšmeta daļa

 

Pretendents

 

Nodokļu maksātāju reģistrācijas Nr.

 

Adrese

Piedāvātā līgumcena Ls bez PVN

1.

SIA „ATEA”

 

40003312822

 

Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

1637,70

 

2.

AS „CAPITAL”

 

40003088497

 

Ganību dambis 23, Rīga, LV-1005

2289,00

 

3.

AS „CAPITAL”

 

40003088497

 

Ganību dambis 23, Rīga, LV-1005

1016,00

 

4.

AS „CAPITAL”

 

40003088497

 

Ganību dambis 23, Rīga, LV-1005

788,00

 

5.

SIA „LATINSOFT”

 

41503001047

Mihoelsa iela 56, Daugavpils, LV‑5400

1178,00

 

Kopējā iepirkuma summa latos bez PVN

6908,70

 

 

Iepirkuma priekšmets: MS SQL datu bāzes un operētājsistēmu licenču piegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr.2010/02/IPEEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2010.
Līgumcena: Ls 10092,45 (desmit tūkstoši deviņdesmit divi lati 45 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums: 17.05.2010.
Līguma izpildītājs: AS "Capital".

Iepirkuma priekšmets:konsultācijas par datu pārraides drošību
Iepirkuma identifikācijas Nr.2010/01/IPEEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.03.2009.
Līgumcena: Ls 5350,00 (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit lati)
Līguma noslēgšanas datums: 15.03.2010.
Līguma izpildītājs: SIA "Analytica".

2009

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas Bāzes Veiktspējas Indikatoru (Key Performance Indicators – KPI) ieviešanā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/01
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2009.
Līgumcena: Ls 3750,00 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati)
Līguma noslēgšanas datums: 29.04.2009.
Līguma izpildītājs: SIA "IS Consulting"

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas par Elektroniskās Veselības kartes standartu.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/02
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2009.
Līgumcena: Ls 8264,93 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri lati 93 santīmi) jeb EUR 11 760 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
Līguma noslēgšanas datums: 07.05.2009.
Līguma izpildītājs: A/S "MEDIQ" (Dānija)

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas procesa optimizācijā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/03
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2009.
Līgumcena: Ls 4722,82 (četri tūkstoši septiņi simti lati 82 santīmi) jeb EUR 6720 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit euro).
Līguma noslēgšanas datums: 07.05.2009.
Līguma izpildītājs: A/S "Valcon" (Norvēģija)

Iepirkuma priekšmets: atklāts konkurss "Bezvadu un vadu datortīkla infrastruktūras paplašināšana"
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/EEZ/K1
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.07.2009.
Līgumcena: Ls 33 732,70 (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati 70 santīmi).
Līguma izpildītājs: UAB "Datakom Vilnius"

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas specifikācijas izstrādē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/04
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.08.2009.
Līgumcena: Ls 8897,50 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi lati 50 santīmi) jeb EUR 12660 (divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit euro).
Līguma izpildītājs: A/S "Valcon" (Norvēģija) rakstiski atteicās slēgt līgumu, iepirkumu komisija organizēs jaunu iepirkuma procedūru.

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas un licenču piegāde esošo informācijas sistēmu analīzei, Active Directory un MS Exchange pielietojuma uzlabošanai, vispārējo drošības prasību nodrošināšanā Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca".
Iepirkuma identifikācijas NR. VSIA TOS 2009/IPEEZ/05
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.09.2009.
Līgumcena: Ls 2921,03 bez PVN (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens lats 03 santīmi), Ls 3534,45 ar PVN (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri lati 45 santīmi).
Līguma noslēgšanas datums: 16.09.2009.
Līguma izpildītājs: SIA "check-IT" (Latvija)

Iepirkuma priekšmets: konsultācijas loģistikas specifikācijas izstrādē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/06
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.09.2009.
Līgumcena: Ls 8010,00 (astoņi tūkstoši desmit lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 07.10.2009.
Līguma izpildītājs: SIA "FMS" (Latvija).

Iepirkuma priekšmets: par papildus funkcionalitātes ieviešanu esošajā resursu vadības sistēmā HORIZON.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/IPEEZ/07
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.10.2009.
Līgumcena: Ls 7340,00 (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 28.10.2009.
Līguma izpildītājs: SIA "FMS" (Latvija).

Iepirkuma priekšmets: sarunu procedūra "Par Horizon papildus licenču iegādi"
Iepirkuma identifikācijas Nr.VSIA TOS 2009/2SP
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.11.2009.
Līgumcena: Ls 9991,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens lats ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 10.12.2009.
Līguma izpildītājs: SIA "FMS" (Latvija).

Iepirkuma priekšmets: par kredītlīnijas atvēršanu 200 000 EUR apmērā apgrozāmo līdzekļu finansēšanai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projektā "Aprūpes organizācija" NR.LV0026.
Iepirkuma identifikācijas Nr.2009/8IPEEZ
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.12.2009.
Līgumcena: EUR 10230 (desmit tūkstoši divi simti trīsdesmi) bez PVN.
Līguma izpildītājs: A/S "Swedbank".

Doties soli atpakaļ