Iepirkumi

2019

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līgumcena EUR bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona

15.08.2019.

"Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu", iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/19

23.08.2019. plkst. 11:00

13.09.2019.

SIA "Security & Consulting", 50678.30 EUR bez PVN

Līgums

Nolikums

Jautājums

Lēmums

Par iepirkuma procedūras nolikumu - juriste, vecākā iepirkumu speciāliste Liāna Jaunzeme, Duntes iela 22, Rīga, tālr. 67399244, fakss 67392348, e-pasts Liana.Jaunzeme@tos.lv

2016

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līgumcena EUR bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
10.06.2016. Par kustamas mantas un nekustama īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tiesībām valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/1B

21.06.2016., plkst.11:00

29.06.2016.

KS "Karavīrs Group"

29083.20 EUR bez PVN

Līgums

 

Lēmums

vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: iepirkumi@tos.lv

 


2015

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līgumcena EUR bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
15.06.2015. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tiesībām valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca””, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1B

29.06.2015., plkst.11.00

02.07.2015.

SIA „Apsardze Karavīrs”

 28 910.29

Līgums 

Lēmums

 

vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: iepirkumi@tos.lv

 


2013

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līgumcena  pieciem gadiem Ls bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
27.06.2013. Par tiesībām sniegt laboratoriskos pakalpojumus VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” vajadzībām, Nr.VSIA TOS 2013/2B

15.07.2013., plkst.11.00

18.07.2013.


SIA „E.Gulbja laboratorija”, reģ.Nr.42803008077,  Zemitāna laukums 13, Rīga, LV-1006

Līgumcena uz pieciem gadiem  600073.44 LVL bez PVN

Nolikums

 

Vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa, tālr.67399397, fakss 67392348, e-pasts iepirkumi@tos.lv

 

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līguma noslēgšanas datums, līgumcena Ls bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
19.04.2013. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tiesībām valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca””, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1B

10.05.2013., plkst.10.00

15.05.2013.

SIA „Apsardze Karavīrs”, reģ. nr. 40003621137, Baltā iela 5a, Rīga, LV-1055,

Līgumcena uz 24 mēnešiem 32 412.00 LVL bez PVN

Nolikums

 

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, fakss 67392348, e-pasts

iepirkumi@tos.lv

par tehnisko specifikāciju: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tālr. 29495245

 

2011

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līguma noslēgšanas datums, līgumcena Ls bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
14.10.2011. Par veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu, Nr.VSIA TOS 2011/2B

07.11.2011., plkst.11.00

16.11.2011.

SIA „Sadzīves pakalpojumi”, reģ.Nr.40003015027, Daugavpils iela 62/66, Rīga, LV-1003

Līgumcena LVL 98287,00 bez PVN (24 mēnešiem).

Nolikums

 

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, fakss 67392348, e-pasts Inese.Rantina@tos.lv

Galvenā māsa Ilze Neparte, tālr.67399379, fakss 67392348, e-pasts Ilze.Neparte@tos.lv

 

 

Procedūras uzsākšanas datums Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs, līguma noslēgšanas datums, līgumcena Ls bez PVN Iepirkuma dokumentācijas Iepirkuma kontaktpersona
12.01.2011. Par kustamas mantas un nekustama īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tiesībām valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Nr.VSIA TOS 2011/1B

11.02.2011., plkst.11.00

14.04.2011.

SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība”, reģ.Nr.40003672082, Imantas iela 2-39, Rīga, LV-1067. 
Līgums noslēgts 13.06.2011.

Nolikums

Papildus informācija

Valdes locekle Inese Rantiņa, tālr.67399396, fakss 67392348, e-pasts

Inese.Rantina@tos.lv

Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tālr.29495245

 

Doties soli atpakaļ