Aktuāli

Sveicam Māsu dienā!

Starptautiskā Māsu diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 12.maijā, māsu profesijas pamatlicējas, Florences Naitingeilas, dzimšanas dienā!

 

Šīs dienas nozīmi iezīmē Florences Naitingelas ieguldījums māsu profesijas attīstībā. F. Naitingeila bija pirmā, kas uzsvēra, ka māsas prioritārais uzdevums ir pacienta aprūpe. Viņas uzsāktais virziens – atbalstīt veselības aprūpi un novērst slimības, kā galvenais mērķis tiek īstenots arī mūsdienu māsu praksē. Viņa atklāja māsas, kā personas, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, lai viņi dzīvotu labāk, pauda ideju par māsu darba nozīmīgumu un cīnījās par veselības aprūpes uzlabošanu. Viņa radīja sabiedrības izpratni, cik nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē spēj sniegt māsas. Florences Naitingeilas ietekme uz māsu darbu turpinās arī mūsdienās. Sekojot F. Naitingeilas vīzijām, vērtībām un uzskatiem, māsas joprojām turpina gādāt par cilvēku veselību visā pasaulē. Divdesmit pirmajā gadsimtā, Latvijā Māsas profesija ir vērtējama, kā speciāliste ar augstu izglītību, komunikācijas spējām, prasmēm un zināšanām, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, risina ar veselību saistītās problēmas, ievēro ētisko dabu savā darbā. Māsa palīdz ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, un  atvieglot ciešanas un veic darbus arī ekstermālās situācijās. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un ģimenes izglītošanu un savas profesijas attīstību.

 

No saknes zieds uz augšu veras,
No saules jaunā diena aug.
No sirds aug tava mīlestība,
Šī klusi slēptā saule, raug,
Tā acīs mirdz, tā sejā staro
Un visās tavās domās zaro
Kā koks, kas sniedzas visam pāri
Un ziedus ceļ pret debesāri.

 

Šajā skaistajā dienā, Slimnīcas māsu saimei vēlamies pateikt paldies par uzticību savai profesijai, par profesionalitāti, par rūpēm, sapratni un sirds siltumu!

 

Sirsnīgi sveicam ikvienu māsu svētkos!

 

Doties soli atpakaļ