Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 

2017.xlsx
2018.xlsx
2016.docx
2019.xlsx
Doties soli atpakaļ