Budžeta faktiskā izpilde 2018. gadā


budzeta_izpilde_2018.xlsx
Doties soli atpakaļ