Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanā 2018., 2019., 2020. gadā

2018.docx
2019.docx
2020.docx
Doties soli atpakaļ