Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanā 2018. gadā


Veiktie_pasakumi.docx
Doties soli atpakaļ