Kārtība par personāla negodprātīgas, neētiskas rīcības situāciju vadību


TOS-i-4.pdf
Doties soli atpakaļ