Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017. gadā


PKC pārskats.xlsx
Doties soli atpakaļ