Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2016_finansējums.xls
2018_finansējums.xls
2019_finansējums.xls
2020_finansējums.xls
Doties soli atpakaļ