Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017. gadā


atkskaite.xls
Doties soli atpakaļ