Budžeta faktiskā izpilde 2017. gadā


Budžeta izpilde 2017.xlsx
Doties soli atpakaļ