Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: no 2015.-2017. gadam kapitālsabiedrība nav veikusi ziedojumus un dāvinājumus, kā arī kapitālsabiedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus.


Doties soli atpakaļ