Darbinieki
Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija
Dzintars Ozoliņš Vadītājs
Tatjana Zablocka Ārsts patologs
Sergejs Isajevs Ārsts patologs