Darbinieki
Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija
Tatjana Zablocka Ārsts patologs
Sergejs Isajevs Ārsts patologs
Iveta Līduma Vadītāja