Darbinieki
Valde
Anita Vaivode Valdes priekšsēdētāja
Inese Rantiņa Valdes locekle
Viktorija Zefīrova-Tačinska Valdes locekle